marți, 29 septembrie 2020

Regulamentul de ordine interioară

 

MĂSURI INTERNE DE SECURITATE ȘI SĂNĂTATE ÎNCEPEREA CURSURILOR


 - Cursurile se desfășoară între orele 8:00 si 18:35. 


- Elevii sunt obligați să poarte mască, să aibă dezinfectant, markere personale și să respecte distanța de minim 1 m. 


- Elevii sunt datori să intre în clase cu 5 minute înainte de începerea primei ore de curs. 


- Intrarea în școală se face organizat, în liniște, elevii vor fi însoțiți de cadrul didactic cu care au prima oră. 


- Se interzice categoric intrarea elevilor în clasă după începerea orei de curs.


- La începerea orei de curs, elevii sunt obligați să aștepte în liniște, în bancă, venirea profesorului/învățătorului. 


- Este interzis cu desăvârșire accesul în școală și în curtea școlii a persoanelor din anturajul elevilor , părinților, 

toxice, exploziv-pirotehnice, iritant -lacrimogene sau ușor inflamabile precum și orice alte obiecte care pot provoca accidente. 


- Este interzisă cu desăvârșire introducerea în școală a băuturilor alcoolice, țigări și stupefiante. 
ÎN TIMPUL ORELOR DE CURS 


- În timpul orelor, elevii sunt datori să păstreze ordinea și liniștea și să poarte mască. 


- Elevul ascultat este dator să prezinte carnetul de note fără să aștepte intervenția profesorului. 


- Se atrage atenția elevilor că suflatul și copiatul sunt considerate abateri grave și sunt pedepsite ca atare. 


- Se interzice scrierea temelor în clasă; 


- Se interzice elevilor să arunce hârtii sau resturi alimentare pe jos, să ascută creioanele sau să scrie și să deseneze pe bănci, să zgârie mobilierul și pereții. 


- Este interzis elevilor să părăsească unitatea de învățământ în timpul desfășurării programului școlar. Acest lucru este permis doar cu aprobarea directorului, profesorului, dirigintelui în baza solicitării familiei acestora. 


- Elevii sunt obligați să utilizeze foarfeca, instrumentele de scris, pensulele personale fiind interzis schimbul de obiecte între ei. 


ÎN LABORATOARE / CABINETE/ SALA DE SPORT 


- Elevii trebuie să se prezinte la ora indicată in ținuta corespunzătoare, în fața laboratorului și să aștepte în perfectă ordine și liniște venirea profesorului. 


- Accesul elevilor în sala de sport se face doar în prezența profesorului și în echipamentul corespunzător. 


- Elevii au obligația să utilizeze corect instalația electrică, să nu umble la întrerupătoare sau la prize mai ales cu mâna udă. 


- Elevii sunt datori sa păstreze disciplina, curățenia, să nu strice mobilierul/aparatura, decât sub supravegherea profesorului și să respecte distanța și să evite interacțiunile inutile. 


ÎN RECREAȚIE 


- Sunt interzise staționarea pe scări, urcarea sau coborârea pe balustrade, staționarea în fața cancelariei sau a secretariatului. 


- În timpul pauzei elevii se vor deplasa respectând marcajele, evitând interacțiunea cu elevii de la alte clase, vor purta măști, se vor spăla pe mâini înainte și după masă, înainte și după utilizare toaletei conform Ordinului ME și MEC. 


- Se interzice jocul cu mingea pe culoare sau în clase. 


- Se interzice aruncarea cu diverse obiecte pe fereastră. 


- Se interzice aplecarea peste fereastră. 


- Elevii au obligația să utilizeze corect instalațiile sanitare.

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu